Ra mắt Bột trắng da Thiên Xuân v2

Ra mắt Bột trắng da Thiên Xuân v2 Từ tháng 10/2017, Công ty Hoài Thương Organic cho ra mắt Bột trắng da Thiên Xuân v2 thay thế cho bột trắng da Thiên Xuân hiện tại với bao bì được thiết kế gọn hơn, được chia thành từng gói nhỏ để…

Xem tiếp